GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. FEBRUAR ER AFLYST

Vi har netop modtaget nedenstående besked fra hovedbestyrelsen - vi vender snarest tilbage med opdateret indkaldelse.

Kære kredsformænd
Jeg er ked af, at jeg igen er nødt til at meddele ændringer. 
Det er på nuværende tidspunkt desværre heller ikke lovligt at afholde kredsgeneralforsamlinger i februar.
Det betyder, at de generalforsamlinger, der er planlagt i både januar og februar udsættes.
Så må vi se, hvordan det ser ud efter d. 1.3., men HB anbefaler, at I flytter generalforsamlingerne til starten af marts.
Se yderligere her:
 
 
Kontakt os gerne ved eventuelle spørgsmål.
 
Med venlig hilsen
Konstitueret landsformand, Schæferhundeklubben for Danmark
Karin Christiansen